Історія Закупного

Територія нашого cелища була заселена в давні часи. Про це свідчать виявлені тут знаряддя праці доби пізнього палеоліту. Під час розкопок, які проводились у 60-х роках ХХ століття експедицією Кам'янець-Подільського педінституту в долині річки Жванчик (стара Закупна), виявлено серію знарядь праці з кремнію та кварциту. Також зафіксовані пам'ятки розвинутого етапу трипільської культури: керамічний посуд, крем'яні сокири, ножі.

Вперше село згадується в письмових джерелах за 1851 рік ("Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета", випуск 9, за редакцією священняка Е Сіцінського).

Звідки ж пішла назва Закупне? Є кілька версій походження цієї назви. Найточніша із усіх пов'язана з словом "купи". На території села знаходяться Товтрові кряжі. Місцеве населення називає ці кряжі за їх конусоподібну форму - купами. Село, що виникло в цій місцевості, дістало назву Закупне, тобто "за купами".