Головними напрямками діяльності медсестри ЗНЗ є :

- Здійснення заходів з охорони здоров'я учнів та працівників закладу освіти.

- Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у закладі освіти.

- Організація санітарно-просвітницької роботи та участь у ній.

- Здійснення нагляду за якістю харчування учнів та санітарно-гігієнічним станом їдальні.

- Проведення просвітницької роботи щодо здорового способу життя, дотриманням санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці.

Посадові обов'язки

Медсестра школи зобов'язана :

- Надавати долікарську медичну допомогу дітям .

- Здійснювати контроль за:

  • Якістю та організацією харчування учнів.
  • Санітарно-гігієнічним станом класів, виробничих майстерень, місць загального користування, освітленням, тепловим режимом, розташуванням парт, провітрюваннямю.
  • Проведенням уроків фізичного виховання (навантаження, розподіл учнів на групи).
  • Проведенням позаурочних занять в групах продовженого дня.
  • Своєчасним проходженням персоналом школи обов'язкових медичних оглядів.
  • Вести затверджену Міністерством охорони здоров’я медичну документацію.
  • Організовувати та проводити просвітницьку роботу щодо здорового способу життя, планування сім'ї тощо, залучаючи до цієї роботи педколектив , актив з числа батьків та дітей.
  • Вести облік медичного інвентарю, лікарських засобів, слідкувати за своєчасним їх поповненням.
  • Супроводжувати дітей, у необхідних випадках, у медичний заклад.
  • Виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись принципів медичної етики, зберігати медичну таємницю.